באנר-1
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
טופס הרשמה מבקר בתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
חדשות
אבקש לבקר בתערוכה ולקבל אישור לכניסה מהירה בנוהל VIP.
תואר/ דרגה:*
שם פרטי:*
שם משפחה:*
תפקיד:*
שם הארגון/ החברה/יחידה/ מקום עבודה:*
כתובת דואר אלקטרונ:*
מספר טלפון סלולרי (לצורך קבלת עדכונים במסרונים):*
כתובת רחוב:*
כתובת עיר:*
כתובת מיקוד:
שייך לענף מקצועי:** יש למלא את כל השדות המסומנים.אישור המבקר יישלח לנרשם/ אליך בדואר אלקטרוני. יש להדפיס את האישור ולהציגו בכניסה לתערוכה בעמדת קבלה למבקרי VIP.
657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f