2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מועדי התערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

מועדי התערוכה ושעות פתיחה:

 


יום ג' 27 מאי 2014, 11:00 - 19:00 
יום ד' 28 מאי 2014, 11:00 - 19:00 
יום ה' 29 מאי 2014, 11:00 - 18:00

 

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f