2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מקום התערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

מקום התערוכה:
גני התערוכה ת"א - מרכז הקונגרסים- ביתנים 10,11 
גני התערוכה , ת"א – שטחי חוץ 
(ראה מפות מצורפות) 


 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f