באנר-סקיוריטי-לאתר
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
פרסום לתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
חדשות

פרסום לתערוכה 

1. הפעלת אתר אינטרנט ייחודי אינטראקטיבי לרישום מוקדם של בעלי התפקידים.
2. הפצת הזמנות אישיות באופן מרוכז ישירות למערכת הביטחון.
3.הפצת הזמנות באמצעות החברות המשתתפות בתערוכה ללקוחות שלהן ולגורמים עמם הם בקשר קבוע (ההזמנות יינתנו ללא תשלום לכל מציג לשימוש בקרב קהל לקוחותיו והגורמים עמם הוא קשור).

 

פעולות לעידוד הגעת מבקרים מהארץ ומחו"ל

• רישום מוקדם של מוזמנים מקצועיים באמצעות אתר האינטרנט של התערוכה.
• מסע פירסום ויח"צ בכלי התקשורת השונים (מדיה מודפסת ואלקטרונית, אינטרנט).
• הפצת כ- 60,000 הזמנות אישיות על פי מאגרי מידע עדכניים הקיימים בחברת סיגמא-טים וכוללים אלפי בעלי תפקידים בתחום הביטחון והמיגון בישראל אשר מוזמנים מדי שנה  לתערוכות המאורגנות על ידה.
• הפצת הזמנות ע"י המציגים לקהל לקוחותיהם והגורמים עמם הם קשורים.
• משרד יחסי ציבור עומד לרשות המציגים ללא תשלום להעברת חומר לעיתונאים ולאמצעי התקשורת.
• שיתוף פעולה עם איגודים שונים וארגונים מקצועיים(הפורום לביטחון, אירגון הקבט"ים בשלטון המקומי, לישכות מסחר , ASIS, CIVIPOL , BSIA, ISERD מינהלת הפיתוח של        האיחוד האירופא) 
• משרדים לביטחון פנים, מערכות משטרה ברחבי העולם, מפקדות צבאיות וגורמי ביטחון בינלאומיים, תחבורה ציבורית, תשתיות ומתקנים חיוניים, גופים מאובטחים וחברות מסחריות.

657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f