באנר-סקיוריטי-לאתר
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
הגופים הממלכתיים המבקרים
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
חדשות

הגופים הממלכתיים המבקרים בתערוכה 

צה"ל - כללי, מפקדות ומטה, יחידות פיתוח

ƒ ƒ צה"ל - מז"י , אט"ל, קרפ"ר

ƒ ƒ צה"ל - כוחות מיוחדים- חילות, זרועות וגופי מטכ"ל כולל עתודות מילואים(

ƒƒ ƒ צה"ל - גורמי פיתוח מיגון ואבטחה

 ƒ משרד הביטחון - סיב"ט, מפא"ת, רח"ל, אפ"י, יחידות סמך, רכש ותיאום, רשות המעברים

ƒ ƒ משטרת ישראל - ספ"ק, יחידות מטה, פיתוח ורכש, מחוזות, יחידות מיוחדות, יס"מ, יס"ג, משמר הגבול,        

 

                            מעברים, תנועה, גורמי אכיפה ממלכתיים - רשות ההגירה וכו'

   משרד לבט"פ

ƒ ƒ המשרד להגנת העורף

ƒ ƒ המשרד לאיכות הסביבה

ƒ ƒ פיקוד העורף

ƒ ƒ שירות בתי הסוהר - ספ"ק, יחידות מיוחדות, מתקנים, גופי מטה

ƒ ƒ שירותי הביטחון- שב"כ, משרד ראה"מ(

ƒ ƒ שירותי כבאות - נציבות ארצית,

שירותי כבאות עירוניים, אזוריים

ƒ ƒ יחידות חילוץ והצלה

ƒ ƒ מד"א

ƒ ƒ ƒ ƒ הרשות לכבאות והצלה

ƒ ƒ גופי חירום והצלה - מד"א זק"א וכו'

ƒ ƒ משרד רוה"מ - מוסד, שירות ביטחון כללי657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f