banner_988x302
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מחירון
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
חדשות

מחירון השתתפות בתערוכה

עלות שטחי התצוגה:
דמי רישום לתערוכה
לכל מציג בתערוכה, כולל מציג נספח, בכל שטח שהוא ( - 3000 ש"ח )

תשלום דמי הרשמה במלואם הינו תנאי לקבלת השרותים המופעים מטה.
דמי הרישום כוללים תגים, שני כרטיסי חניה למשך כל תקופת התערוכה,
100 הזמנות חינם לתערוכה , 1 עמוד פרסום צבעוני מלא בקטלוג התערוכה, רישוי וביקורת
מהנדס בטיחות לביתנים בנויים, שירותי יחסי ציבור ללא תשלום.


עלות שטחי התצוגה בתערוכה: 
ביתן תצוגה בסיסי ( 2 מ' * 4 מ'= 8 מ"ר ) – 14,400 ש"ח.
כל מטר מרובע נוסף – 1500 ש"ח
שטח תצוגה ללא כל עזרי בינוי (מינימום 12 מ"ר) – 18,000 ש"ח
לביתן בעל 2 חזיתות תוספת 5% על המחיר הנקוב.
לביתן בעל 3 חזיתות תוספת 10% על המחיר הנקוב.
המחירים אינם כוללים מע"מ .

657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f