2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
הגופים הממלכתיים המבקרים
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

הגופים הממלכתיים המבקרים בתערוכה:
• המשרד לביטחון פנים
• משרד הביטחון
• מפא"ת
• צ.ה.ל - גורמי פיתוח מיגון ואבטחה
• המשרד להגנת העורף
• פיקוד העורף
• רשות חירום לאומית
• משטרת ישראל
• גורמי אכיפה ממלכתיים - רשות ההגירה וכו'
• שירות בתי הסוהר
• הרשות לכבאות והצלה
• גופי חירום והצלה ממלכתיים - מד"א זק"א וכו'
• משרד רוה"מ - מוסד, שירות ביטחון כללי
• משרדי ממשלה
• עיריות ומועצות מקומיות

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f