2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
פרסום לתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

פרסום לתערוכה
1. הפעלת אתר אינטרנט ייחודי אינטראקטיבי לרישום מוקדם של בעלי התפקידים.
2. הפצת הזמנות אישיות באופן מרוכז ישירות למערכת הביטחון.
3. הפצת הזמנות באמצעות החברות המשתתפות בתערוכה ללקוחות שלהן ולגורמים עמם הם בקשר קבוע. (ההזמנות יינתנו ללא תשלום לכל מציג לשימוש בקרב קהל לקוחותיו והגורמים עמם הוא קשור)

למעלה מ 80%- מהמבקרים בתערוכות שבוע הביטחון בישראל הינם מבקרים קבועים, בעלי תפקידים שונים ומגוונים במערך הביטחון הממלכתי והאזרחי של מדינת ישראל אשר מקפידים לבוא מדי שנה, להתעדכן בחידושים, לפגוש את הספקים, ללמוד את השוק ולאתר פתרונות ומענים לצרכים אשר משתנים באינטנסיביות האפיינית רק למדינת ישראל.

הכניסה לתערוכה הינה למוזמנים בלבד ומוגבלת לאנשי מקצוע.

 

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f