באנר-סקיוריטי-לאתר
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
פרסום לתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
חדשות

פרסום לתערוכה
1. הפעלת אתר אינטרנט ייחודי אינטראקטיבי לרישום מוקדם של בעלי התפקידים.
2. הפצת הזמנות אישיות באופן מרוכז ישירות למערכת הביטחון.
3. הפצת הזמנות באמצעות החברות המשתתפות בתערוכה ללקוחות שלהן ולגורמים עמם הם בקשר קבוע. (ההזמנות יינתנו ללא תשלום לכל מציג לשימוש בקרב קהל לקוחותיו והגורמים עמם הוא קשור)

למעלה מ 80%- מהמבקרים בתערוכות שבוע הביטחון בישראל הינם מבקרים קבועים, בעלי תפקידים שונים ומגוונים במערך הביטחון הממלכתי והאזרחי של מדינת ישראל אשר מקפידים לבוא מדי שנה, להתעדכן בחידושים, לפגוש את הספקים, ללמוד את השוק ולאתר פתרונות ומענים לצרכים אשר משתנים באינטנסיביות האפיינית רק למדינת ישראל.

הכניסה לתערוכה הינה למוזמנים בלבד ומוגבלת לאנשי מקצוע.

 

 

657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f