2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
הגופים הממלכתיים המבקרים
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

הגופים הממלכתיים המבקרים בתערוכה 

• צה"ל (כללי, מפקדות ומטה, יחידות פיתוח)
• צה"ל - מז"י , אט"ל, קרפ"ר
• צה"ל - כוחות מיוחדים (חילות, זרועות וגופי מטכ"ל כולל עתודות מילואים)
• משרד הביטחון - סיב"ט, מפא"ת, רח"ל, אפ"י, יחידות סמך, רכש ותיאום
• משטרת ישראל - ספ"ק, יחידות מטה, פיתוח ורכש, מחוזות, יחידות
• מיוחדות, יס"מ, יס"ג, משמר הגבול, מעברים, תנועה,
• המשרד לבט"פ
• המשרד להגנת העורף
• המשרד לאיכות הסביבה
• פיקוד העורף
• שירות בתי הסוהר - ספ"ק, יחידות מיוחדות,
• מתקנים, גופי מטה
• שירותי הביטחון )שב"כ, משרד ראה"מ(
• שירותי כבאות - נציבות ארצית,
• שירותי כבאות עירוניים, אזוריים
• יחידות חילוץ והצלה
• מד"א
 

 

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f