2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מוזמנים שוק בינלאומי
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

מוזמנים ומבקרים בתערוכה (שוק בינלאומי)

לתערוכה מוזמנים גורמי ממשלה ומוסדות ציבור במדינות זרות. הזמנות אישיות יישלחו למפקדות ברחבי העולם, צבאות, משרדי הגנה וביטחון, נאטו, יחידות מיוחדות, סוכנויות ממשלתיות יועצים וגורמי רכש. מערכות משטרה ברחבי העולם, מפקדות צבאיות וגורמי ביטחון בינלאומיים. בנוסף מוזמנות חברות אינטגרציה ותשתית, יועצי ביטחון, נציגי ארגונים שונים העוסקים בביטחון ובמתן מענה למצבי חירום ברמות השונות. מאמץ מיוחד יופנה לזימון בעלי תפקידים מקבילים מהארץ באמצעות קשרי חוץ והחלפות ידע. חברתנו משקיעה בארגון קבוצות ביקור משותפות של חברות, יועצים, אינטגרטורים וגורמים פרטיים המקושרים עם מערכות הביטחון הממלכתיות בארצם בסיוע השגרירויות הממוקמות בארץ ואף מסייעת במימון הגעתם של בכירים מטעם גורמים אלו. זאת כמובן בנוסף לסיוע החשוב והמבורך של נספחי מדינת ישראל בחו"ל וגורמי קש"ח במערכות הממלכתיות השונות בארץ, נספחי תמ"ת, מנהל סחר חוץ, משרד הביטחון וסיב"ט, מכון היצוא הישראלי.

 

פעולות לעידוד הגעת מבקרים מהארץ ומחו"ל

 

• רישום מוקדם של מוזמנים מקצועיים באמצעות אתר האינטרנט של התערוכה.
• מסע פירסום ויח"צ בכלי התקשורת השונים ( מדיה מודפסת ואלקטרונית, אינטרנט )
• הפצת כ- 60,000 הזמנות אישיות על פי מאגרי מידע עדכניים הקיימים בחברת סיגמא-טים וכוללים אלפי בעלי תפקידים בתחום הביטחון והמיגון בישראל אשר מוזמנים מדי שנה לתערוכות המאורגנות על ידה.
• הפצת הזמנות ע"י המציגים לקהל לקוחותיהם והגורמים עמם הם קשורים.
• משרד יחסי ציבור עומד לרשות המציגים ללא תשלום להעברת חומר לעיתונאים ולאמצעי התקשורת.
• שיתוף פעולה עם איגודים שונים וארגונים מקצועיים , הפורום לביטחון,אירגון הקבט"ים בשלטון המקומי,לישכות מסחר , ASIS, CIVIPOL, BSIA ISERD מינהלת הפיתוח של האיחוד האירופאי, משרדים לביטחון פנים, מערכות משטרה ברחבי העולם, מפקדות צבאיות וגורמי ביטחון בינלאומיים, תחבורה ציבורית, תשתיות ומתקנים חיוניים, גופים מאובטחים וחברות מסחריות.

 

גופי סיוע ממלכתיים

 מנהל סחר-חוץ / משרד התמ"ת / ניספחים מסחריים בחו"ל.
סיב"ט / משרד הביטחון -
תיאום הגעת משלחות ומבקרים ייעודיים מחו"ל לתערוכה.
נספחי צה"ל / נציגי משהב"ט -
הפצת הזמנות בחו"ל.
המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי.
משרד החוץ.
המדען הראשי במשרד הבט"פ.
הסוכנות האמריקאית הפדרלית לחרום ובטחון פנים.

 

ביקור אורחים מחו"ל

 

 לחברתנו הניסיון הגדול והרב ביותר בארץ בהבאת מבקרים מתחום הביטחון למדינת ישראל. חברתנו הנה החברה היחידה אשר מספקת נתוני אמת מפוקחים על המבקרים. חברתנו משקיעה את מירב המאמצים בארגון קבוצות ביקור משותפות של חברות, יועצים, אינטגרטורים וגורמים פרטיים
המקושרים עם מערכות הביטחון הממלכתיות בארצם ובמקרים רבים מממנים את הגעתם של בכירים מטעם גורמים אלו. זאת כמובן בנוסף לסיוע
החשוב והמבורך של נספחי מדינת ישראל בחו"ל וגורמי קש"ח במערכות הממלכתיות השונות בארץ

 

 

מוזמנים ומבקרים בתערוכה (שוק מקומי)

לאירוע יוזמנו מפקדים וקציני מטה בכירים, מפקדים ברמה הטקטית הגבוהה, מפקדים ומדריכים בקורסים למפקדים ובסיסי אימונים, שוטרים, לוחמים מיחידות צה"ל השונות. אנשי היחידות המיוחדות הצבאיות והמשטרתיות, יחידות שב"ס צוותי פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה, מרכזי המחקר הגרעיני. יחידות מד"א, יחידות כבאות. שירות הביטחון הכללי. בעלי תפקידים הממונים על טיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, צוותי תגובה ראשונית, נציגי גורמים ממלכתיים )הגנה, ביטחון, ביטחון פנים, רשויות חירום( אנשי ממשל ומנהל אזרחי, אנשי אמל"ח ופיתוח, נספחים צבאיים, נציגי מנהל הרכש וכן קהלים נבחרים הנוגעים לנושא. כמו כן יוזמנו אנשי רכש, גורמים פרטיים העוסקים בנושאי ביטחון, ייעוץ, מחקר, לוחמה בטרור, ומבצעים מיוחדים.
 

 

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f