2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מוזמנים שוק מקומי
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

מוזמנים ומבקרים בתערוכה (שוק מקומי)

לאירוע יוזמנו מפקדים וקציני מטה בכירים, מפקדים ברמה הטקטית הגבוהה, מפקדים ומדריכים בקורסים למפקדים ובסיסי אימונים, שוטרים, לוחמים מיחידות צה"ל השונות. אנשי היחידות המיוחדות הצבאיות והמשטרתיות, יחידות שב"ס צוותי פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה, מרכזי המחקר הגרעיני. יחידות מד"א, יחידות כבאות. שירות הביטחון הכללי. בעלי תפקידים הממונים על טיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, צוותי תגובה ראשונית, נציגי גורמים ממלכתיים )הגנה, ביטחון, ביטחון פנים, רשויות חירום( אנשי ממשל ומנהל אזרחי, אנשי אמל"ח ופיתוח, נספחים צבאיים, נציגי מנהל הרכש וכן קהלים נבחרים הנוגעים לנושא. כמו כן יוזמנו אנשי רכש, גורמים פרטיים העוסקים בנושאי ביטחון, ייעוץ, מחקר, לוחמה בטרור, ומבצעים מיוחדים.
 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f