באנר-סקיוריטי-לאתר
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
מוזמנים שוק מקומי
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
חדשות

מוזמנים ומבקרים בתערוכה (שוק מקומי)

לאירוע יוזמנו מפקדים וקציני מטה בכירים, מפקדים ברמה הטקטית הגבוהה, מפקדים ומדריכים בקורסים למפקדים ובסיסי אימונים, שוטרים, לוחמים מיחידות צה"ל השונות. אנשי היחידות המיוחדות הצבאיות והמשטרתיות, יחידות שב"ס צוותי פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה, מרכזי המחקר הגרעיני. יחידות מד"א, יחידות כבאות. שירות הביטחון הכללי. בעלי תפקידים הממונים על טיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, צוותי תגובה ראשונית, נציגי גורמים ממלכתיים )הגנה, ביטחון, ביטחון פנים, רשויות חירום( אנשי ממשל ומנהל אזרחי, אנשי אמל"ח ופיתוח, נספחים צבאיים, נציגי מנהל הרכש וכן קהלים נבחרים הנוגעים לנושא. כמו כן יוזמנו אנשי רכש, גורמים פרטיים העוסקים בנושאי ביטחון, ייעוץ, מחקר, לוחמה בטרור, ומבצעים מיוחדים.
 

657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f