2020 באנר מלבן משולב
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
קטלוג התערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר

ספר השנה לביטחון ישראל

הקטלוג השנתי לתעשיית הביטחון בישראל
קטלוג התערוכה יכיל את רשימת החברות ומידע שיווקי בסיסי על כל חברה.
הקטלוג יופץ בכניסה לתערוכה לכל המבקרים. הקטלוג יופק במהדורה ייחודית, מהודרת ומעוצבת.
הקטלוג מופץ אחרי התערוכה בדואר לכל דורש, לכל שגרירויות ישראל ונספחי צה"ל בעולם ולכל השגרירויות הזרות בארץ ולשכות המסחר הבינלאומיות.


מחירון פרסום בקטלוג התערוכה
עמוד פרסום מעוצב ומוכן לדפוס פול פרוצס ( - 3500 ש"ח) 
תוספת לעיצוב 550
ש"ח 

 

קטלוג התערוכה

 

 קטלוג-בעברית

 

 

 

 

657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f